Powierzchnia lokalu obliczona wg Normy PN-ISO 9836:1997.
Powierzchnia lokalu może ulec zmianie.
Rozmieszczenie mebli i przyborów oraz aranżacja podłóg ma charakter jedynie poglądowy i nie jest integralną częścią lokalu.
Przedstawione w wizualizacjach rzeczy ruchome, a w szczególności elementy zielone, kolorystyka, kształt brył i wygląd zewnętrzny budynków realizowanych w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego oraz sposób zagospodarowania terenu i nieruchomości sąsiednich mają charakter poglądowy i stanowią jedynie ogólny, przewidywany sposób wykonania inwestycji - elementy te mogą ulec zmianie.
Pełny zakres oferty stanowią informacje zawarte w umowie rezerwacyjnej, umowie deweloperskiej, przedwstępnej umowie sprzedaży oraz w prospekcie informacyjnym.
Informacja przedstawiona na niniejszej stronie internetowej nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 par. 1 kodeksu cywilnego.
* Ścianki działowe - przegrody z możliwością demontażu.
** Pow. użytkowa - stanowi podstawę obliczenia ceny lokalu; zgodnie z rozp. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 09.10.2018 Dz.U. Poz. 1935 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego: w wysokościach 1,40-2,20 m – 50%, powyżej 2,20 m – 100%.
*** Pow. podłogi - parametr dodatkowy, nie stanowi podstawy obliczenia ceny lokalu.

Lp. Budynek Mieszkanie Piętro Pokoje Powierzchnia Cena za 1 m2 Cena