Najczęście zadawane pytania

1. Rezerwacja lokalu

Niezobowiązująca rezerwacja lokalu

Zdajemy sobie sprawę z tego, jak cenny jest Twój czas i to, że w pewnych przypadkach nie jest możliwa natychmiastowa wizyta w biurze sprzedaży lub na placu budowy. W związku z tym udostępniamy możliwość dokonania niezobowiązującej rezerwacji lokalu na krótki, określony czas, który będzie zdefiniowany podczas rozmowy telefonicznej z naszym konsultantem. Czas ten pozwoli Ci na podjęcie przemyślanej decyzji o podpisaniu umowy rezerwacyjnej czy też umówienie się na prezentację nieruchomości na placu budowy.

Prezentacja nieruchomości na placu budowy

Oferujemy możliwość przeprowadzenia bezpłatnej prezentacji nieruchomości na placu budowy. Decyzję w tym temacie każdorazowo podejmuje kierownik budowy, z którym należy z wyprzedzeniem kontaktować się telefonicznie w celu ustalenia konkretnej daty wizyty na placu budowy. Dane kontaktowe znajdziesz w zakładce Kontakt.

Podpisanie umowy rezerwacyjnej

Jeżeli decyzja o rezerwacji lokalu została podjęta, to zapraszamy do osobistej wizyty w biurze sprzedaży w Trzebnicy przy ul. Janusza Korczaka 2a (parter) od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Koszty związane z przeprowadzeniem rezerwacji mieszkania (kwota zadatku).

Kwota zadatku obliczana jest w oparciu o metraż rezerwowanego lokalu i wynosi 200 zł/m2 powierzchni. Przykładowo przy rezerwacji mieszkania o metrażu wynoszącym 60 m2 kwota zadatku będzie wynosić 12 000,00 zł. Zadatek powinien zostać wpłacony w ciągu 7 dni kalendarzowych od podpisania umowy rezerwacyjnej.

Czy mogę przedłużyć termin na dokonanie wpłaty zadatku?

Termin na wpłatę zadatku wynosi 7 dni kalendarzowych. Jeżeli w tym czasie wpłata nie będzie mogła być zrealizowana, prosimy o kontakt telefoniczny w tej sprawie – jesteśmy bardzo elastyczni i możemy zaproponować podpisanie aneksu do umowy rezerwacyjnej.

Czy mogę dokonać płatności za pośrednictwem karty debetowej/kredytowej?

Nie, nie posiadamy terminali płatniczych.

Czy mogę dokonać płatności gotówką?

Tak, jest to możliwe.

Co się stanie, jeżeli zapłacę zadatek, ale nie będę w stanie zrealizować kolejnych kroków związanych z zakupem nieruchomości?

W takim przypadku, zgodnie z zapisami zawartymi w umowie rezerwacyjnej, zadatek przepada na własność firmy.

Czy mogę otrzymać wzór umowy rezerwacyjnej?

Tak, udostępniamy wzór umowy rezerwacyjnej. Aby go otrzymać, prosimy o kontakt z jednym z naszych konsultantów.

2. Umowa deweloperska

Czy współpracujemy z konkretną kancelarią notarialną?

Tak, od wielu lat współpracujemy z naszym partnerem biznesowym – kancelarią notarialną znajdującą się w Trzebnicy:

Kancelaria Notarialna Maciej Hawranek, ul. Daszyńskiego 67 lok. 14, 55-100 Trzebnica

Czy mogę wybrać własną kancelarię notarialną w celu podpisania umowy deweloperskiej?

Tak, można dokonać wyboru kancelarii notarialnej.

Koszty związane z podpisaniem umowy deweloperskiej.

Kwota określona przez kancelarię notarialną, a dotycząca podpisania umowy deweloperskiej, jest ponoszona przez każdą ze stron umowy po połowie, tj. 50% wartości płaci nabywca/nabywcy łącznie, a kolejne 50% wartości płaci sprzedający-deweloper.

Czy mogę dokonać zapłaty kartą płatniczą za podpisanie umowy deweloperskiej?

Nie, w kancelarii płatność odbywa się jedynie gotówkowo.

W jaki sposób mogę ustalić termin podpisania umowy deweloperskiej?

Wystarczy, że skontaktujesz się bezpośrednio z nami (tel. 690-911-799) i podasz terminy, które są dla Ciebie dogodne. My zajmiemy się sprawą, a następnie skontaktujemy się z Tobą, aby przekazać informację o wybranym/zarezerwowanym terminie.

Czy mogę otrzymać wzór umowy deweloperskiej?

Tak, udostępniamy wzór umowy deweloperskiej. Aby go otrzymać, prosimy o kontakt z jednym z naszych konsultantów.

3. Prospekt informacyjny

Czym jest prospekt informacyjny i jakie dane mogę tam znaleźć?

Prospekt informacyjny dzieli się na dwie części: ogólną i indywidualną.

W części ogólnej znajdziesz m. in. następujące informacje: nasze dane identyfikacyjne i kontaktowe; informacje o naszych zrealizowanych przedsięwzięciach deweloperskich; informacje o tym, czy przeciwko naszej firmie prowadzono (lub prowadzi się) postępowania egzekucyjne na kwotę powyżej 100 000 zł; informacje dotyczące nieruchomości i przedsięwzięcia deweloperskiego (gruntu, budynku, warunków odstąpienia od umowy deweloperskiej); informacje o możliwości zapoznania się z aktualnym stanem księgi wieczystej, kopią aktualnego odpisu z KRS lub zaświadczeniem o wpisie do CEIGD, kopią pozwolenia na budowę, sprawozdaniem finansowym dewelopera za dwa ostatnie lata i projektem architektoniczno-budowlanym.

W części indywidualnej znajdziesz m.in. następujące informacje: cenę za m2 powierzchni nieruchomości; położenie oraz istotne cechy budynku, w którym ma znajdować się lokal mieszkalny, np.: liczba kondygnacji, technologia wykonania, standard prac wykończeniowych w części wspólnej budynku i wokół niego, liczba lokali w budynku oraz miejsc garażowych i postojowych, dostęp do drogi publicznej, dostępne media w budynku, usytuowanie lokalu mieszkalnego w budynku, powierzchnia i układ pomieszczeń oraz zakres i standard prac wykończeniowych, do których się zobowiązuje.

Czy mogę otrzymać wzór prospektu informacyjnego?

Tak, udostępniamy wzór prospektu informacyjnego. Aby go otrzymać, prosimy o kontakt z jednym z naszych konsultantów.

4. System płatności

Jak wygląda harmonogram płatności za zakup lokalu?

Przykład reprezentatywny

W związku z tym, że dla każdej obecnie realizowanej przez nas inwestycji jest prowadzony specjalny rachunek powierniczy, system płatności pozostaje w ścisłym związku z harmonogramem budowy. Zasadą jest, że płatności (transze) są zależne od zaawansowania budowy, która została wskazana w harmonogramie.

Poniżej przedstawiamy przykład* reprezentatywny dla lepszego zobrazowania zasad, którymi się kierujemy przy określaniu wysokość, liczby i terminów konkretnych transz.

* przykład ma jedynie charakter poglądowy, nie jest to ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego

Dla przejrzystości przyjmijmy następującego dane:

- cena mieszkania: 300 000,00 zł

- termin realizacji: 15 miesięcy (1.01.2020 – 31.03.2021)

- 5 etapów budowy określonych w harmonogramie budowy, każdy trwający po 3 miesiące

- 5 transz płatności (w wersji podstawowej), tożsamych z przyjętym harmonogramem budowy i jego etapami, każda transza o wartości 20% ceny całkowitej lokalu, czyli łącznie 5 transz, każda o wartości 60 000,00 zł (5 x 60 000,00 zł = 300 000,00 zł)

uwaga: liczba transz może ulec zmniejszeniu, a wartość pierwszej z nich wzrosnąć w zależności od terminu podpisania umowy rezerwacyjnej, a następnie umowy deweloperskiej

Czy mogę dokonać płatności całej kwoty przed ukończeniem budowy?

Tak, istnieje taka możliwość.

Co się stanie, jeżeli wpłata transzy będzie opóźniona?

Jesteśmy świadomi tego, że w wyjątkowych okolicznościach może dojść do nieznacznego opóźnienia w realizacji transzy (np. z powodów leżących po stronie banku), dlatego też jesteśmy bardzo elastyczni w tym zakresie. Jeżeli posiadasz informację o tym, że płatność może zostać zrealizowana ze zwłoką, to wystarczy, że nas o tym poinformujesz (czasami bank może wymagać otrzymania dodatkowego oświadczenia dewelopera w zakresie zgody na przesunięcie terminu płatności transzy).

5. Finansowanie zakupu mieszkania

Czy firma pomaga w uzyskaniu odpowiednich środków finansowych na zakup mieszkania?

Jako deweloper nie oferujemy usług doradztwa finansowego, jednakże od wielu lat współpracujemy z naszym partnerem biznesowym – niezależną Kancelarią Finansową Private Solutions. Z całą pewnością możemy polecić usługi tego podmiotu w w/w zakresie. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w zakładce Finansowanie.

6. Miejsce parkingowe w garażu podziemnym.

Ile kosztuje miejsce parkingowe i w jaki sposób mogę dokonać jego rezerwacji?

Proponujemy kontakt telefoniczny z jednym z naszych konsultantów dostępnych pod numerem telefonu 690-911-799. Podczas rozmowy dowiesz się, ile dokładnie kosztuje wybrane przez Ciebie miejsce postojowe w garażu podziemnym; dokonasz również jego rezerwacji.

7. Statusy lokali

Co dokładnie oznaczają statusy nadane lokalom (wolny, zarezerwowany, sprzedany)?

Wolny

Lokal zaznaczony na rzucie piętra kolorem zielonym, funkcjonujący ze statusem wolny, oznacza, że dany lokal jest dostępny i tym samym możesz dokonać jego rezerwacji.

Zarezerwowany

Lokal zaznaczony na rzucie piętra kolorem pomarańczowym, funkcjonujący ze statusem zarezerwowany, oznacza, że dany lokal został zarezerwowany, jednakże umowa deweloperska nie została jeszcze podpisana. Jeżeli interesuje Cię zarezerwowany lokal, to możesz skontaktować się z naszym konsultantem, dzwoniąc pod numer 690-911-799 w celu wpisania się na listę osób oczekujących. Zdarza się, że zarezerwowany lokal zmienia swój status i ponownie pojawia się w sprzedaży.

Sprzedany

Lokal zaznaczony na rzucie piętra kolorem czerwonym, funkcjonujący ze statusem sprzedany, to lokal, dla którego została już podpisana co najmniej umowa deweloperska lub przedwstępna umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego. Z doświadczenia wiemy, że takie lokale raczej nie pojawiają się ponownie w sprzedaży.

8. Rachunek powierniczy

Co to jest rachunek powiernuczy i w jaki sposób on działa?

Rachunek powierniczy to specjalny rachunek bankowy, na który trafiają wszystkie wpłaty realizowane przez nabywców lokali. Z głównego rachunku powierniczego, założonego na potrzeby realizacji naszej inwestycji deweloperskiej, wyodrębniane są indywidualne rachunki dla każdego z nabywców - numer indywidualnego rachunku bankowego nabywcy jest wskazywany w umowie deweloperskiej zawartej w formie aktu notarialnego. Następnie informacja o wyodrębnieniu takiego indywidualnego rachunku trafia do instytucji bankowej, w której wcześniej założyliśmy rachunek powierniczy, a bank dokonuje jego akceptacji i uruchomienia (procedura może trwać do kilku dni roboczych). Następnie indywidualny rachunek nabywcy staje się aktywny i od momentu aktywacji wszystkie wpłaty są kierowane bezpośrednio na wskazany rachunek bankowy (kwota zadatku wpłacona przez Ciebie po podpisaniu umowy rezerwacyjnej podlega przetransferowaniu na w/w indywidualny rachunek nabywcy). Środki zgromadzone w ten sposób są bezpiecznie, ponieważ dopiero po ukończeniu danego etapu inwestycji oraz przeprowadzeniu przez bank procedury sprawdzenia zaawansowania budowy i jej zgodności z przedstawionym harmonogramem będą one przekazane (w proporcjonalnej wysokości) do dyspozycji dewelopera. 

9. Dostosowanie lokalu do własnych potrzeb

W jakim zakresie można decydować o wyglądzie zakupionego mieszkania?

Zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne jest to, aby czuć się komfortowo we własnym mieszkaniu. Dlatego też możesz mieć wpływ na wygląd niektórych instalacji i technologii zastosowanych w zakupionym przez Ciebie mieszkaniu. Przedstawienie odpowiednich projektów jest możliwe wyłącznie do momentu rozpoczęcia prac budowlanych związanych z implementacją danej instalacji lub technologii w konkretnym mieszkaniu. O szczegóły  i ewentualną możliwość przesłania danego projektu każdorazowo należy pytać naszego konsultanta, najlepiej jeszcze przed podpisaniem umowy rezerwacyjnej, ponieważ zakres niektórych lub wszystkich prac mógł zostać już wykonany w wybranym przez Ciebie lokalu. W związku z zagospodarowaniem mieszkania do własnych potrzeb udostępniamy Ci następujące możliwości:

  • * wybór układu ścianek działowych,
  • * wybór rozmieszczenia instalacji elektrycznej,
  • * wybór rozmieszczenia instalacji hydraulicznej,
  • * dostosowanie zasięgu powierzchni instalacji ogrzewania podłogowego (standardowo ogrzewanie podłogowe zlokalizowane jest w korytarzu oraz łazience wraz z doprowadzeniem pod aneks kuchenny); możesz rozszerzyć instalację ogrzewania podłogowego na całą powierzchnię lokalu w dwojaki sposób:
    • 1) bezpłatnie - w momencie, gdy zrezygnujesz z grzejników znajdujących się w pokojach
    • 2) za dodatkową opłatą ustaloną indywidualnie - w momencie, gdy chcesz pozostawić grzejniki znajdujące się w pokojach.

10. Inne

Jaka jest wysokość czynszu?

Wysokość czynszu jest zależna od wielu czynników, jest także odmienna dla każdej dotąd zrealizowanej przez nas inwestycji, dlatego dokładne określenie kwoty czynszu dla nowo powstających inwestycji nie jest możliwe.

Niemniej jednak, możemy posiłkować się próbą chociażby orientacyjnego ustalenia wysokości czynszu na podstawie obecnie obowiązujących stawek dla już zrealizowanych przez nas inwestycji. W takim przypadku prosimy o kontakt z jednym z naszych konsultantów lub wizytę bezpośrednio w biurze sprzedaży mieszkań w celu poznania szczegółów płatności. Należy jednak pamiętać o tym, że podanie obecnie obowiązujących stawek czynszu dla już zrealizowanych przez nas inwestycji nie jest wiążące, nie odzwierciedla także rzeczywistej wysokości stawek czynszu, jaki będzie pobierany dla nowych przedsięwzięć deweloperskich (mamy tu na myśli m.in. realizowaną od 2018 roku inwestycję deweloperską pn. "Osiedle Czereśniowe" w Trzebnicy przy ul. Zielonego Dębu ), ponieważ ostateczna kwota czynszu może się znacznie różnić od podanych danych.

Czy ceny lokali zamieszczone na stronie są cenami brutto?

Tak, ceny podane na niniejszej stronie internetowej (cena zarówno za m2, jak i łączna) są cenami brutto.

Czy oferują Państwo mieszkania już wykończone i/lub wyposażone?

Nie, w chwili obecnej nie oferujemy takiej usługi.

Czy można negocjować cenę mieszkania?

Tak, ceny mieszkań podlegają negocjacji. Ta kwestia jest omawiana podczas podpisywania umowy rezerwacyjnej bezpośrednio w biurze sprzedaży mieszkań. Zawsze staramy się wyjść naprzeciw oczekiwaniom klienta w taki sposób, aby warunki płatności były korzystne dla każdej ze stron.

Powrót na Stronę Główną

Umów się z naszym konsultantem na indywidualne spotkanie!

Konsultant