Tylko do końca roku wkład własny 10%

Wzrost wartości wkładu własnego

Tylko do końca 2015 roku wkład własny będzie wynosił 10%. Od Stycznia 2016 jego wartość wzrośnie do 15%. W praktyce oznacza to że na każde 100 tysięcy zł zaciągniętego kredytu trzeba dysponować kwotą 10 tysięcy zł, a od nowego roku 15 tysięcy zł. Nadal banki będą mogły udzielać kredytów z 10% wkładem własnym, pod warunkiem zabezpieczenia pozostałych 5% dodatkowym ubezpieczeniem.

MDM

Dofinansowanie z MDM wkładu własnego będzie wynosiło tak jak dotychczas 10%. Pozostałe 5% należy pokryć z własnych środków.

Droższe kredyty

Prawdopodobieństwo podwyższenia stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej w kolejnych latach jest wysokie. Podobnie jak podwyżki marż kredytowych i opłat, którymi banki będą chciały zrekompensować nałożone na siebie planowane zobowiązania podatkowe. Niska marża, którą możemy teraz uzyskać, pozostanie z nami przez cały okres kredytowania.

Na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego, można zapoznać się z całym dokumentem „Rekomendacja S".

http://www.knf.gov.pl/Images/Rekomendacja_S_18_06_2013._tcm75-34880.pdf

zdjęcie